Stante sa Dobrm anjelom tu

Otázky a odpovede o systéme Dobrý Anjel

Možno Systému DOBRÝ ANJEL skutočne veriť?

Chápeme, že po tom všetkom, čo sa na Slovensku udialo, mnohí neveria, že za týmto projektom nič iné nie je, a že DOBRÝ ANJEL naozaj vznikol s čistým úmyslom pomáhať. Systém DOBRÝ ANJEL založili Andrej Kiska, zakladateľ a bývalý spolumajiteľ splátkových spoločností Triangel a Quatro a jeho priateľ Igor Brossmann. Obaja to robia preto, že prednedávnom mali osobnú skúsenosť s rakovinou a po nej si silnejšie uvedomili, ako rakovina dokáže rozvrátiť rodinný rozpočet. Na financovanie činnosti Systému DOBRÝ ANJEL venoval Andrej Kiska 30 miliónov korún, ktoré získal z predaja spoločností Triangel a Quatro. V novembri 2006 získal Andrej Kiska od predplatiteľov týždenníka Trend ocenenie Manažér roka. Najlepšie bude, ak sa presvedčíte sami. Vyskúšajte poslať čiastku napríklad 1 € a na internete v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca budete vidieť meno a adresu rodiny chorého človeka, ktorému sme poslali celý Váš príspevok do posledného centu.

Dodržiavanie všetkých finančných pravidiel fungovania Systému DOBRÝ ANJEL, ktoré sú zverejnené v etickom kódexe sú auditované spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. Akou čiastkou ľudia väčšinou prispievajú?

Minimálna výška pravidelného mesačného finančného príspevku je 1 €. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od Vášho rozhodnutia a Vašich finančných možností. Doteraz je priemerný pravidelný mesačný príspevok okolo 8 € na jedného darcu, Dobrého anjela. Bez ohľadu na výšku mesačných príspevkov si ctíme a vážime každého darcu rovnako.

Môžem posielať príspevky aj nepravidelne?

Áno, môžete, pretože v dobrovoľnom Systéme DOBRÝ ANJEL sa nezaväzujete, dokedy budete prispievať. Boli by sme samozrejme radi, ak by ste prispievali pravidelne každý mesiac a čo najdlhšie. No chápeme, že niekedy jednoducho nebudete môcť poslať príspevok. Výška Vášho príspevku môže byť aj každý mesiac rôzna. Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo opäť obnoviť. Do Systému DOBRÝ ANJEL môžete prispievať aj jednorázovými príspevkami. Všetky príspevky, ktoré od darcov dostaneme v jeden mesiac, už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdelíme medzi chorých.

Ako sa dozviem, že môj príjemca je skutočne chorý a skutočne odkázaný na takýto druh pomoci?

Vybrať spravodlivo príjemcov pomoci je jednou z najťažších úloh Systému finančnej pomoci DOBRÝ ANJEL. Preto sme sa rozhodli, že záverečný výber príjemcov budeme robiť iba s onkológmi a pediatrami, prípadne sociálnymi pracovníkmi v nemocniciach, ktorí pôsobia v priamej blízkosti chorých ľudí a sú schopní objektívne zhodnotiť ich sociálnu situáciu. O výbere príjemcov finančnej pomoci nikdy nebudú samostatne rozhodovať ani členovia Správnej rady, Dozornej rady, ani pracovníci neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL alebo ich rodinní príslušníci.

Bude mať darca možnosť spolurozhodovať, komu pôjde jeho príspevok?

Darca, Dobrý anjel, má možnosť v Prihláške za Dobrého anjela, ktorá je na internete, vybrať si, či bude prispievať každý mesiac jednému a tomu istému chorému človeku alebo každý mesiac inému chorému človeku a tým zabezpečí, aby všetci príjemcovia dostávali približne rovnakú pomoc.

Ak poznám vo svojom okolí onkologicky chorého človeka, prípadne človeka trpiaceho inou zákernou chorobou, a chcel by som mu pomáhať pravidelným mesačným prispievaním, dá sa to?

Dá sa to, ale tento chorý človek musí byť najskôr odporučený do Systému DOBRÝ ANJEL onkológom alebo pediatrom. O finančnú pomoc môžu rodiny chorých požiadať aj priamo, a to poštou na adrese DOBRÝ ANJEL, Karpatská 15, 058 01 Poprad alebo e-mailom na dobryanjel@dobryanjel.sk

Hovoríte, že budem poznať človeka, ktorému pomáham. Čo, ako a kde sa o ňom môžem dozvedieť?

Každý darca po prihlásení sa na svoj Osobný účet Dobrého anjela na stránke www.dobryanjel.sk uvidí informácie o každom príjemcovi jeho príspevkov. Okrem kontaktných údajov a základných informácií sa darca dozvie aj jeho stručný životný príbeh.

Ak nechcem, aby rodina, ktorej by som prispieval o mne vedela, môžem ostať aj ako anonymný darca?

Áno, môžete. Darca bude poznať meno aj adresu chorého človeka, ktorý bude jeho peniaze dostávať. Príjemca pomoci bude poznať meno a adresu darcu len v prípade súhlasu darcu.

Je možné, aby projekt podporovali aj ľudia mimo Slovenska, ktorí by chceli ostať v anonymite?

Áno, systém darcov je plne otvorený aj pre ľudí mimo územia Slovenska a v Systéme DOBRÝ ANJEL budú evidovaní iba pod svojím identifikačným číslom, ak si prajú zostať v anonymite.

Môžu prispievať fyzické osoby aj právnické osoby?

Pravdaže áno.

Vzťahuje sa táto humanitárna pomoc aj na iné choroby, nielen na rakovinu?

Systém DOBRÝ ANJEL pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami dnes pomáha už nielen rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na rakovinu, ale aj rodinám, kde dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad mozgovú obrnu, cystickú fibrózu alebo chronické zlyhanie obličiek.

Ako je možné príspevky posielať a kde?

Darca môže zasielať svoje príspevky priamym vkladaním na účet Systému DOBRÝ ANJEL, č. ú.: 2197258257/0200 alebo jednorazovými platobnými príkazmi alebo trvalým platobným príkazom vo svojej banke, ktorý považujeme za najjednoduchší. Od 1.1.2007 je možné zasielať príspevky aj poštovou peňažnou poukážkou typu U. Pri zadávaní platobného príkazu, alebo vypĺňaní poštovej peňažnej poukážky je nutné ako variabilný symbol uvádzať Anjelské osobné číslo. Pravidelne prispievať do Systému DOBRÝ ANJEL môžete aj cez mobilných operátorov Orange a T-Mobile a používaním charitatívnych bankových kariet DOBRÝ ANJEL (viac v sekcii Staňte sa Dobrým anjelom)

Môžem posielať príspevky k poslednému dňu mesiaca, kedy mi chodí výplata?

Darca, Dobrý anjel, môže kedykoľvek poukázať finančné prostriedky. Prerozdeľovanie prostriedkov sa bude robiť jedenkrát mesačne po mesačnej uzávierke v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Všetky peniaze, ktoré v jeden mesiac dostaneme od darcov, Dobrých anjelov, v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného haliera prerozdelíme medzi chorých ľudí.

Nakoľko mi to situácia každý mesiac nedovolí, môžem prispievať aj nepravidelne?

Áno, Systém DOBRÝ ANJEL je vytvorený tak, že umožňuje prispievať aj nepravidelne. Ak sa rozhodnete ukončiť prispievanie, jednoducho prestanete posielať finančné príspevky. V Systéme DOBRÝ ANJEL sa nezaväzujete ani k výške príspevku, ani k dĺžke prispievania, ani Vám nevyplývajú z toho žiadne povinnosti. Je to len na Vašom slobodnom rozhodnutí.

Zaujíma ma, že ak budem mesačne prispievať napríklad 4 €, čo sa stane, ak prípadne stratím zamestnanie a nebudem môcť posielať peniaze?

V tomto prípade bude príjemcovi, ktorému doteraz išli Vaše peniaze, automaticky priradený nový darca, Dobrý anjel, ktorý v dotazníku uviedol, že jeho peniaze môžu byť prerozdelené ľubovoľnému príjemcovi. Tým sa vyplní Váš prípadný výpadok. Samozrejme, do Systému sa môžete kedykoľvek, keď Vám to finančná situácia dovolí, opäť vrátiť.

Aká je minimálna a maximálna čiastka príspevku? Určuje si výšku príspevku darca sám?

Kvôli administratívnym nákladom spojeným s prevodom peňazí bola nastavená minimálna čiastka na 1 €. Maximálna čiastka nebola stanovená. Darca si zásadne sám určuje výšku príspevku, ktorým chce pomáhať.

Môžem spoznať ľudí, ktorým chcem pomáhať? Chcem presne vidieť, kam idú peniaze, ktorými by som pomohla. Nemohli by sa konať nejaké stretnutia? Napríklad, že by sa darca, Dobrý anjel, stretol s príjemcom a aby ho aj psychicky podporil.

Každý darca, Dobrý anjel, bude poznať kontakt na príjemcu, základné informácie o jeho rodinnej situácii a zdravotnom stave. Očakávame, že nás príjemca v určitom časovom intervale (napr. pol roka) bude informovať, čo nového sa udialo v jeho živote, aká je jeho momentálna situácia. Nové skutočnosti uvidí darca po prihlásení sa na svoj Osobný účet Dobrého anjela cez Anjelské osobné číslo a heslo na webovej stránke www.dobryanjel.sk. Závisí len od darcu, Dobrého anjela, či sa s príjemcom bude kontaktovať osobne a vybuduje sa medzi nimi aj osobnejší vzťah, aby sa darca stal aj jeho psychickou oporou.

Ako inak okrem peňazí môžem pomôcť?

Okrem pravidelného mesačného prispievania nám môžete veľmi pomôcť aj tak, že o humanitárnom systéme finančnej pomoci DOBRÝ ANJEL budete hovoriť medzi svojimi známymi a priateľmi. Ak nám chcete pomôcť nájsť nových Dobrých anjelov, napíšte nám a my Vám pošleme informačné materiály, ktoré budete môcť rozdávať. Sme presvedčení, že dobrí ľudia určite poznajú vo svojom okolí veľa ďalších dobrých ľudí.

work: 0.1119 sec