Stante sa Dobrm anjelom tu

cez Telekom

Ak máte akýkoľvek paušál alebo predplatenú kartu v mobilnej sieti Telekom, Dobrým anjelom sa môžete stať veľmi jednoducho.

Stačí poslať SMS v tvare: ANJEL A na číslo 840 a rodinám chorých môžete pomáhať každý mesiac.

Ak máte paušál, od nasledujúceho mesiaca budete prispievať do Systému DOBRÝ ANJEL sumou 3,32 € tak, že Telekom každú Vašu mesačnú faktúru zvýši o túto sumu.

Ak máte predplatenú kartu (Easy), od nasledujúceho mesiaca budete prispievať do Systému DOBRÝ ANJEL sumou 1 € tak, že Vám Telekom každý mesiac z kreditu stiahne túto sumu.

V oboch prípadoch – pri paušále 3,32 € a pri predplatenej karte 1 € - Telekom celú sumu zdarma a do posledného centu odošle na účet Systému DOBRÝ ANJEL.

Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek ukončiť zavolaním alebo zaslaním SMS-ky s textom Anjel D na to isté krátke číslo 840.
V prípade predplatenej karty sa prispievanie ukončí aj vtedy, ak si kredit nedobijete viac ako 6 mesiacov po sebe, a to automaticky.

Po prijatí Vášho prvého príspevku Vám do dvoch mesiacov zriadime na www.dobryanjel.sk Váš Osobný účet Dobrého anjela, na ktorom si môžete kontrolovať komu a kedy Vašich 3,32 € v prípade paušálu a 1€ v prípade predplatenej karty Systém DOBRÝ ANJEL každý mesiac zasiela. Uvidíte tam nielen mená a adresy, ale aj životné príbehy rodín, ktorým pomáhate. Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré Vám umožní prístup na Váš Osobný účet Dobrého anjela, Vám do dvoch mesiacov od zaslania Vášho prvého príspevku, zašle Telekom SMS-kou.

VYÚČTOVANIE VEREJNÝCH ZBIEROK TELEKOM
work: 0.0085 sec