Pomôžte cez internet

Stačí ak zadáte Váš email a heslo, ktorým sa budete prihlasovať do Vášho účtu Dobrého anjela,
na ktorom presne uvidíte, komu každý mesiac pomáhate.

Po ich odoslaní získate všetky údaje potrebné pre zriadenie trvalého príkazu.
Trvalý príkaz budete môcť zadať aj priamo z našej stránky.* Zadajte heslo, ktorým sa budete prihlasovať do Vášho účtu Dobrého anjela
Chcem vyplniť aj nepovinné údaje

Pomožete nám lepšie Vás spoznaťChcete nám niečo napísať
Môj finančný príspevok si prajem posielaťZobrazenie môjho menawork: 0.0013 sec